Главная » В МИРЕ » SLOVANSKÝ BELEHRAD 2019

SLOVANSKÝ BELEHRAD 2019

SLOVANSKÝ BELEHRAD 2019
SLOVANSKÝ BELEHRAD 2019
V sobotu dňa 18.5.2019 sa uskutočnila v Belehrade hlavnom meste Srbskej republiky Medzinárodná konferencia na tému Rusko- Slovanská jednota v boji proti západnému globalizmu a agresii NATO. Do Belehradu, mesta na sútoku riek Sávy a Dunaja ho zvolalo medzinárodné hnutie «Русско-славянское объединение и возрождение».

Samotná konferencia sa uskutočnila o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Kultúrneho centra „Kirillica“ v blízkosti chrámu svätého Sávu, ktorý patrí k najväčším ortodoxným stavbám v Európe a pred ktorým si účastníci urobili na záver spoločnú fotografiu. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia spolkov a organizácií, občianski aktivisti a akademici zo Srbska, Ruska, Poľska, Slovenska, Chorvátska, Macedónska a Bulharska.

Ako pozorovatelia tam boli prítomní aktivisti z Portugalska. Zástupcovia jednotlivých slovanských krajín informovali prítomných o situácii u nich doma a tí účastníci, ktorých krajiny sú členmi EÚ, podali svedectvo o doterajších skúsenostiach ich obyvateľstva s členstvom v tejto oraginácii, ktorá sa postupne mení (podľa ich vyjadrení) na žalár slovanských národov.

Zo Slovenska boli do Belehradu pozvaní zástupcovia slovanského združenia Slavica, ktoré som mal tú česť zastupovať. Prítomných som na na úvod pozdravil a zároveň som sa naším srbským bratom a hostiteľom ospravedlnil za našu zapredanú vládu, ktorá dovolila v rokoch 1998-1999 počas bombardovania Juhoslávie prelet lietadiel NATO nad Slovenskom.
V mojom príspevku som prítomných upozornil, že nestačí problémy len pomenovať, ale treba aktívne pracovať na náprave.

Celý príspevok bude v krátko čase zverejnený na internete (slavica.sk). Po ceste domov sme sa ešte zastavili u našich krajanov v srbskom meste Šid a chorvátskom meste Ilok, kde sme im odovzdali niekoľko desiatok kníh z nášho vydavateľstva.

Miloš Zverina, Nitra 19.5.2019

От: ria.net.ru


ok vk facebook twitter youtube